Комплексне генеалогічне дослідження. Що це таке?

Комплексне генеалогічне дослідження. Що це таке?

Що таке комплексне генеалогічне дослідження?

Комплексне генеалогічне дослідження – це пошук та опрацювання
архівних документів з метою виявлення інформації про кілька поколінь предків по одній з прізвищевих ліній. Подібну роботу можна назвати дослідженням «під ключ»: замовник вказує відомі йому дані про предків (як правило, стосовно діда чи прадіда) й через певний час отримує цільну картину з історії родини.

Що ви отримуєте в результаті комплексного дослідження?

1) текстовий звіт про здійснену роботу зі списком переглянутих архівних джерел, в якому описується робочий процес (у яких саме архівах працював дослідник, які документи переглянув, які висновки чи припущення зробив);

2) генеалогічне древо з досліджуваної лінії предків;

3) копії архівних джерел, які були задіяні в процесі дослідження.

Додатково може бути написана родовідна повість, у якій в науково-художньому стилі викладено короткі біографічні відомості по кожному прямому предку досліджуваної лінії, починаючи з найдавнішого документально зафіксованого.

Які бувають різновиди комплексного дослідження? 

Комплексні дослідження можна поділити на три категорії (виходячи з того, які архівні джерела використовуються, а також в плані «глибини» пошуку)

  • Базове
  • Стандартне
  • Розширене

При базовому дослідженні ми переглядаємо один з основних типів
генеалогічних джерел (метричні книги, сповідні розписи або ревізькі казки), завдяки чому можемо віднайти основну інформацію про предків: прізвище, ім’я, по батькові, склад родини, роки життя, станова приналежність, віросповідання. Результат надається у вигляді звіту, генеалогічного древа та копій документів.

При стандартному дослідженні ми переглядаємо усі збережені основні генеалогічні джерела, а також окремі другорядні (матеріали переписів населення, земельні документи тощо). Особливістю цього типу дослідження є робота з відновлення біографій різних поколінь предків по висхідній лінії. Результат надається у вигляді звіту, генеалогічного древа та копій документів. За бажанням може бути написана авторська родовідна повість (див. приклади робіт).

Розширене комплексне дослідження від двох попередніх типів відрізняється ширшим колом задіяних в роботі архівних документів. Так, окрім основних, переглядаються й другорядні генеалогічні джерела (дворянські документи, матеріали переписів населення, земельні документи, рекрутські та воїнські списки, особові справи тощо). В результаті, базова інформація про предків може бути доповнена додатковою низкою біографічних подробиць (заняття, служба в армії, володіння нерухомістю, соціальні та економічні зобов’язання, освіта тощо).

На основі розширеного дослідження може бути написана родовідна книга родини.

Варто зазначити, що іноді, через погану збереженість або відсутність
основних генеалогічних джерел (метричні книги, сповідні розписи та ревізькі казки) єдиним можливим варіантом пошуку є розширене комплексне дослідження.

За «глибиною» комплексні дослідження діляться на два типи:

1) архівні документи переглядаються від вказаних замовником вихідних даних (як правило, початок XX століття) до 1850 року;

2) архівні документи переглядаються від вказаних замовником вихідних даних на максимально можливу глибину (як правило, до середини XVIII століття).

Тут важливо розуміти, що в першому випадку дослідження родоводу не обмежується 1850 роком. Це означає, що до цього року переглядаються документи, – тобто в них може міститися інформація і про давніший період.

Наприклад, ми переглядаємо ревізьку казку за 1850 рік, де вказуються
люди, які народились у 1790-х роках: відповідно наші знання про предків поглиблюються більш ніж на п’ятдесят років від дати створення документу.

Це ж саме стосуєтся «максимальної глибини». Під цим виразом мається на увазі перегляд найдавніших збережених в архівах документів. Наприклад, це можуть бути метричні книги за 1762 – 1795 роки. Ці джерела, в свою чергу, можуть містити інформацію про людей, які народились на початку 1700-х років. Таким чином наші знання про предків поглиблюються до часів гетьмана Івана Мазепи та царя Петра Першого.

В залежності від типу дослідження та його «глибини» залежить вартість та терміни роботи.

Архівне сховище

Що потрібно, аби зробити замовлення?

По-перше, потрібно визначитися, яку саме гілку своїх предків ви хочете дослідити (по лінії батька, по лінії матері, або інші лінії). Кожна лінія – це, як правило, окреме дослідження.

Далі вам потрібно заповнити спеціальну анкету, де ви маєте максимально точно вказати інформацію про найдавнішого відомого вам предка по досліджуваній лінії (зазвичай, це дід чи прадід).

Для оформлення замовлення достатньо знати прізвище, ім’я, по-батькові, приблизний рік та місце народження/ проживання предка. Решту можна буде з’ясувати у процесі дослідження.

Багато корисної інформації під час заповнення анкети ви можете отримати, поспілкувавшимь зі своїми старшими родичами (батьки, дідусі та бабусі, тітки та дядьки, брати дідусів та бабусь тощо).

Спираючись на анкету, ми встановлюємо у яких саме архівах потрібно працювати по вашому замовленню, а також рівень збереженості документальних джерел, за якими буде відбуватися дослідження. З цією інформацією, ми пропонуємо Вам на вибір доступні типи досліджень, обговорюємо терміни та вартість.

Далі складаємо договір про надання генеалогічних послуг.

Багато корисної для анкети інформації можна знайти вдома

Як відбувається дослідження?

Дослідження ділиться на кілька етапів. Починається робота з аналізу
вихідних даних, встановлення адміністративної та приходської приналежності досліджуваного населеного пункту до 1917 року та збереженості генеалогічних джерел. Для цього проробляються генеалогічні бази даних, краєзнавча література, фондові покажчики, анотовані реєстри описів, архівні описи. Варто зауважити, що цей етап можна провести окремо від комплесного дослідження.

Далі наш спеціаліст вирушає до потрібного архіву (чи архівів), у якому
зберігаються документи з історії вашого роду. В архіві крок за кроком
він «викопує з глибини віків долі ваших предків», переглядаючи різного роду джерела: метричні книги, ревізькі казки, сповідні відомості, шлюбні обшуки, формулярні списки, рекрутські списки, результати переписів населення, особові справи тощо (в залежності від типу дослідження та збереженості документів). Уся віднайдена інформація, яка стосується історії вашої родини, копіюється, робляться виписки.

Після цього йде етап обробки віднайдених у архіві відомостей: ми їх вичитуємо та аналізуємо, завдяки чому встановлюємо, де і як жили різні покоління ваших предків 100 – 300 років тому (їхні імена, роки життя, станова приналежність, заняття, склад родини, служба в армії, володіння землею тощо).

Фінальним етапом роботи є написання звіту та створення генеалогічне дерева роду, де розміщуються усі ваші предки, відомості про яких ми знайшли в архівах. Також до здачі готуються копії архівних документів.

Результати дослідження на вибір клієнта можуть бути оформлені у кількох шаблонах, що попередньо обговорюється. Надаються вони в електронному вигляді (pdf-формат).

Відповідно до бажання замовника зібрані матеріали з родоводу можуть бути оформлені у друкованому вигляді (наприклад, у форматі родовідної книги або брошури). Генеалогічне древо також може бути додатково графічно оформлене та вміщене у рамку. Подібні послуги оплачуються додатково.

Метричні книги для опрацювання

Скільки часу займає дослідження?

Тривалість роботи залежить від кількох факторів. По-перше, від типу
дослідження (стандартне дослідження займає більше часу, ніж базове), а також від «глибини». Крім того, варто зважати на те, яку кількість архівів має відвідати дослідник, їхню віддаленість від місця його проживання.

Зазвичай, базове комплексне дослідження триває до 3 місяців, стандартне – до 6 місяців, розширене – до 12 місяців.

Яка вартість комплексного дослідження та як відбувається оплата?

  • Базове комплексне дослідження коштує від 800 €. Сума поділяється на дві частини.
  • Стандартне комплексне дослідження коштує від 1600 €. Сума поділяється на дві частини.
  • Розширене комплексне дослідження коштує від 3000 €. Сума розбивається на дві та більше частин.

Також (незалежно від типу дослідження) можлива оплата частинами, що передбачає щомісячні внески.

Чим комплексне дослідження відрізняється від поетапного генеалогічного дослідження?

При поетапному генеалогічному дослідженні проводиться такий самий перший етап, як і при комплексному дослідженні (встановлення приходської приналежності, збереженості та місця зберігання документів).

Далі в рамках наступних етапів за опрацювання кожної архівної справи сплачується фіксована сума (від 20$), незалежно від результату (позитивного чи негативного).

При поетапному дослідженні замовник може самостійно давати досліднику певні завдання з архівного пошуку, коригувати їх; брати участь у формуванні списку архівних документів для перегляду.

Метою ж комплексного дослідження є результат, незалежно від кількості переглянутих архівних документів. Список джерел, які необхідно переглянути, складає дослідник. Замовник не втручається у процес роботи та отримує фінальні результати після завершення терміну дослідження.

Чому варто замовляти комплексне дослідження саме у нас?

Ми здійснюємо не лише пошук основної генеалогічної інформації (імена, дати), але й відновлюємо біографії ваших предків, відтворюємо історичне тло, при якому вони жили.

Оцінити якість нашої роботи ви можете, ознайомившись з окремими
прикладами наших досліджень:

До нашої команди входять дослідники з історичною освітою та багаторічним досвідом роботи в архівах. Відгуки про їхню діяльність ви можете знайти в наших соціальних мережах за посиланнями:

https://vk.com/topic-128419043_35725663

https://www.facebook.com/genorecro/reviews/

Працюємо в архівах України, Польщі та Білорусі. За додатковою
інформацією можна звернутися на поштову адресу:
sarmatarecro@gmail.com або за номером телефону +380660624776

Історик-генеалог Олександр О. Красовський

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *